Oogheelkunde

STOONH Eerstelijns oogheelkundige opleiding

De opzet van deze cursus is duidelijk anders dan huisartsen gewend zijn. De nadruk ligt op het aanleren van praktische oogheelkundige vaardigheden. Deze vaardigheden in samenhang met een gedegen theoretische kennis geven de huisarts de mogelijkheid de oogheelkundige zorg in de dagelijkse praktijk op een kwalitatief hoog niveau uit te oefenen.

Na een korte inleiding op het eerste dagdeel wordt meteen begonnen met het uitvoeren van het gehele oogonderzoek bij patiënten. Bij toerbeurt nemen de (vier) cursisten de leiding.
Na de anamnese volgen visusonderzoek en diagnostisch refractioneren. De bevindingen worden genoteerd op een flap-over. De patiënt wordt vervolgens ingedruppeld en gaat terug naar het wachtlokaal. De tweede patiënt wordt op dezelfde manier onderzocht. Als alle (twee of drie) patiënten zo zijn nagekeken, komt de eerste patiënt terug. Dan volgen: spleetlamponderzoek van de lens, fundusonderzoek met de indirecte fundoscoop en bepaling van de oogdruk. De eerste 2 dagdelen ligt het accent op het omgaan met de apparatuur, de verdere dagdelen op het herkennen van bevindingen. Elk dagdeel wordt afgesloten of begonnen met ¾ uur theoretisch onderwijs aan de hand van dia’s.

Het is de bedoeling en de ervaring dat de cursist na 5 dagdelen de apparatuur redelijk kan hanteren en bekende beelden kan herkennen. Met name is inzicht ontstaan in het oogheelkundig denken. Een verdere bekwaming is noodzakelijk om als huisarts echt op het eigen oordeel te kunnen varen. Oefenen tussen de (drie) cursussen door is hiervoor onontbeerlijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Stoohn
Mevrouw Wilma Brassé
Beukenlaan 3
6063 DA VLODROP
T 0475 401225
wilmabrasse@ezorg.nl

Cursus Oogheelkunde voor Huisartsen

De cursus Oogheelkunde voor huisartsen richt zich op aanvullend oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn, in het bijzonder met behulp van de spleetlamp en de oogspiegel. Naast uitvoering en interpretatie van het onderzoek leer je aanvullende oogheelkundige behandelingen zelfstandig te verrichten. Ook weet je aan het eind van de cursus wanneer je, met de juiste urgentie voor diagnostiek, je patiënt moet doorverwijzen.

De cursus bestaat uit 8 avonden verdeeld over ongeveer een half jaar. Naast je aanwezigheid op deze avonden dien je huiswerkopdrachten uit te voeren. Deze huiswerkopdrachten zijn vaak opdrachten om het geleerde in de praktijk te oefenen en zodoende uw persoonlijke portfolio te kunnen vullen.

Om goed geoutilleerd aan de cursus te kunnen deelnemen is het in bezit hebben (of de aanschaf) van een spleetlamp noodzakelijk. Bij inschrijving wordt hierover nadere informatie verstrekt.

Meer informatie over de cursus in Groningen

Alle cursusinformatie op een rij
UMCG Wenckebach Instituut
Secretariaat Postacademisch onderwijs
T 050 36 10 003
paog@wenckebach.umcg.nl

Opleiding Bijzondere Bekwaamheden Oogheelkunde voor Huisartsen

De opleiding BBOH richt zich op de anderhalvelijnsoogzorg. In de anderhalvelijnsoogzorg doen de huisarts en klinisch optometrist meer samen en wordt preciezer doorverwezen naar de oogarts. Centraal staat de goede triage van de patiënt met oogheelkundige klachten.

De opleiding bestaat uit een uitgebreide opfriscursus oogheelkunde inclusief een practicum met onder andere spleetlamponderzoek en (in)directe funduscopie. Door het onderwijs over een periode van een half jaar te integreren met zelfstandig uitgevoerde huisartsoogheelkunde in eigen praktijk, kunt u aan het eind van de opleiding een goed oogheelkundig onderzoek uitvoeren en een inschatting maken van het te volgen traject. Aan de orde komen: samenwerking met de klinisch optometrist, voorlichting aan de patiënt en gezamenlijke besluitvorming met de patiënt.

Programma BBOH

Voorafgaand aan de cursus maak je de e-learnings ‘Rood oog en oogtrauma’ en ‘Visusklachten’ gebaseerd op NHG-Standaarden 12 en 57. De opleiding BBOH bestaat uit één prakticumdag met klinische presentaties en praktisch oogheelkundig onderzoek, vier klinische avonden huisartsoogheelkunde en één avond toets en eindevaluatie en is geaccrediteerd met 23 punten in GAIA.

Voor de communicatie met docenten, de opbouw van je persoonlijk portfolio door huiswerkopdrachten en de e-learnings is er een digitale omgeving (‘blended learning concept’) .

Meer informatie over de opleiding 

Eye Care Academy
De heer Drs. Riny Luiten M.D.
Wolweverstraat 6
2984 CD Ridderkerk
T (0)6 30577852
info@eyecareacademy.nl
www.eyecareacademy.nl

Opleiding Bijzondere Bekwaamheden Oogheelkunde voor Huisartsen

Opleiding Bijzondere Bekwaamheid Oogheelkunde voor Huisartsen De Radboudumc Health Academy biedt samen met afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc deze opleiding aan voor huisartsen die zich (verder) willen bekwamen in oogheelkundige zorg en zich willen inschrijven in het register voor Bijzondere Bekwaamheden voor huisartsen.
Met de verkregen theoretische kennis en de toegenomen mogelijkheden van onderzoek (spleetlamp
en indirect spiegelen) kun je een oogheelkundige patiënt goed onderzoeken en beoordelen. Je leert
hierbij onderscheid maken tussen pathologie die je zelf kunt behandelen en pathologie die je wilt
doorsturen (met kennis van de urgentie). Ook de belangrijke preventieve rol die je als huisarts bij
oogheelkundige ziektebeelden hebt wordt besproken.
In de cursus worden veel ziektebeelden behandeld: Maculadegeneratie, staar, glaucoom, diabetische
retinopathie, het rode oog, mouches volantes, plotselinge visusdaling. Naast uitvoering en
interpretatie leer je aanvullende oogheelkundige behandelingen zelfstandig te verrichten.
De hele cursus wordt op een interactieve wijze gebracht zodat docent en deelnemers samen het
leereffect op een hoger plan brengen. Al het beeldmateriaal dat tijdens de cursus wordt behandeld
wordt ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Door het bijhouden van een portfolio kun je
aantonen dat je voldoende brede oogheelkundige ervaring in de praktijk hebt opgedaan.
Uit de praktijk blijkt dat huisartsen die deze cursus hebben gevolgd zeker 50% van de oogheelkundige patiënten niet meer hoeven door te sturen: een plus voor de patiënt, de huisarts en het zorgstelsel.
NB: Voor huisartsen die in het bezit zijn van het certificaat bijzondere bekwaamheid oogheelkunde
bieden we jaarlijks een opfrisavond aan voor een theoretische update en voor praktische beoefening.

Meer informatie over de opleiding:

Radboudumc Health Academy
Postbus 9101 – HP 87
6500 HB Nijmegen
T: 06-15310241
E: Yvonne.Savelkoul-Broekman@radboudumc.nl
www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/bijzondere-bekwaamheid-oogheelkunde-voor-huisartsen