Het CHBB dient binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek uitsluitsel te geven over de (her)registratie (zie artikel 3.4 lid 3 Uitvoeringsregeling 2005-3).
In de meeste gevallen wordt het verzoek binnen 3 weken afgehandeld. Belangrijk is wel dat het bureau alle voor behandeling benodigde informatie van u ontvangt.