Huisartsen krijgen 4 maanden voor afloop van de registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om hun verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB in te dienen.

Vervolgens kan u op uw persoonlijke pagina in GAIA aangeven welke geaccrediteerde nascholing relevant is voor de betreffende CHBB-registratie en verklaren dat de praktijkvoering aan de eisen voldoet en u voldoende werkzaam is geweest. Ter onderbouwing hiervan kan in GAIA een portfolio met werkzaamheden worden geupload. Steekproefsgewijs controleert het bureau of huisartsen ook daadwerkelijk aan de werkzaamheideis hebben voldaan door het portfolio op te vragen.

Met een druk op de knop kunt u daarna het verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB worden ingediend. Vervolgens komt u in de betalingsmodule van GAIA om de leges die verschuldigd zijn voor behandeling van de aanvraag te voldoen. Vanaf 1 januari 2012 bedragen de leges € 226,27 (inclusief BTW).

Het CHBB beoordeeld de vervolgens de aanvraag en informeert u via GAIA en brief over het registratiebesluit.
Voor de zekerheid ontvangen alle huisartsen 3 maanden voor afloop van hun registratie een ook schriftelijk bericht van het CHBB om het verzoek tot herregistratie in te dienen. In deze brief wordt nogmaals specifiek aandacht besteed aan de procedures voor het indienen van het herregistratieverzoek.