Ja, huisartsen die niet de aan een CHBB-register gekoppelde opleiding hebben afgerond, kunnen onder voorwaarden ingeschreven worden in het betreffende CHBB-register. In de registratie-eisen heeft het CHBB namelijk de bepaling opgenomen dat huisartsen ingeschreven kunnen worden als zij aantoonbaar bekwaam zijn op dit vakgebied.

Om de beoordeling van competenties op een uniforme en correcte wijze uit te voeren, heeft het CHBB in 2008 het beoordelingskader (pdf) competenties vastgesteld. In het beoordelingskader staat dat de huisarts die een beroep doet op deze bepaling een portfolio dient te overleggen waarin staat hoe de huisarts de specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties, opgesplitst naar kennis en kunde, heeft ontwikkeld (paragraaf 2.2.2 CHBB-registers).

Vervolgens zal een expertgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB, een advies over de aanvraag uitbrengen aan het CHBB. Het bestuur van het CHBB neemt op basis van dit advies het definitieve besluit over inschrijving in het specifieke CHBB-register op basis van de uitzonderingsclausule.