Ja, dit kan. Voorwaarde is wel dat de deskundigheidsbevordering in Nederland is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau van de KNMG. Het accreditatiebureau heeft namelijk bepaald dat de accreditatiepunten toegekend door de huisartsenorganisatie van lidstaten van de Europese Unie (EU), lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Nieuw Zeeland worden overgenomen. In deze landen is de huisartsengeneeskunde immers vergelijkbaar met de Nederlandse huisartsgeneeskunde.
Buitenlandse e-learning wordt niet geaccrediteerd.

Meer informatie over de wijze waarop u de door u gevolgde deskundigheidsbevordering kunt laten accrediteren,vindt u op de site van het accreditatiebureau.