Nee. Voorwaarde voor inschrijving in een van de CHBB-registers is dat u staat ingeschreven in het door de KNMG aangehouden specialistenregister voor huisartsen. Indien uw huisartsregistratie komt te vervallen, vervalt automatisch uw inschrijving in het betreffende CHBB-register (zie Algemeen Reglement 2007-1).