Huisartsen krijgen vier maanden voor afloop van de registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om een verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB in te dienen. Drie maanden voor afloop van de registratie krijgt u ook schriftelijk bericht van het CHBB om uw verzoek tot herregistratie in te dienen. In deze brief wordt ook aandacht besteed aan de procedures voor het indienen van uw herregistratieverzoek.
Op www.chbb.nl en uw registratiecertificaat kunt u zien wanneer uw huidige registratie afloopt.