De registratie van een huisarts die niet volledig aan de minimumeisen voor hernieuwing van zijn inschrijving voldoet, kan eenmalig voor een beperkte periode worden hernieuwd ( zie artikel 3.4 lid 5 sub c Uitvoeringsregeling 2005-3). Op deze manier wordt de huisarts in de gelegenheid gesteld alsnog aan de eisen te voldoen.

Het CHBB hanteert hierbij de volgende berekeningsystematiek:
10-25 % te weinig: herregistratie voor 2½ jaar
25-50 % te weinig: herregistratie voor één jaar
>50 % te weinig: geen herregistratie en doorhaling van de registratie.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het chbb onder de beleidsregel herregistratie.