Sinds 1 januari 2009 moet elke huisarts minimaal 10 uur in de 5 jaar in een toetsgroep geaccrediteerde nascholing gevolgd hebben. Sinds 1 januari 2010 is het bovendien voor elke toetsgroep verplicht dat een van de deelnemers een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is. Eind 2012 zijn er inmiddels ruim 1800 EKC-en in functie.
In de loop van de jaren is de functie-inhoud van de EKC en de daar mee samenhangende regelgeving aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In deze handleiding voor EKC-en wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de regelgeving rond de EKC. Leest u:

de folder toetsgroep en EKC 2013 (pdf-formaat)