Huisartsen dienen, om ingeschreven te blijven staan in een CHBB-register, voldoende geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het specifieke deelterrein te volgen. Dit betekent dat verloskundig actieve huisartsen zich na moeten scholen op verloskundig terrein en kaderhuisartsen diabetes op het gebied van diabetes. Indien de deskundigheidsbevordering niet door het accreditatiebureau van de KNMG geaccrediteerd is, kan het niet meetellen voor het verplicht aantal uren deskundigheidsbevordering.

Huisartsen dienen zelf bij het indienen van hun aanvraag aan te geven welke nascholing in hun ogen relevant is. Hierbij kunnen de door de aan de verschillende CHBB-registers gekoppelde expertgroepen opgestelde lijsten met relevante deskundigheidsbevordering behulpzaam zijn.