EKC en CHBB (her)registratie

Bij het CHBB komen regelmatig vragen binnen over de (her)registratie EKC. Bij deze willen wij graag een aantal zaken op een rijtje zetten voor jullie:

Huisarts en EKC

Een huisarts die geen kaderhuisarts is kan zich registeren als EKC wanneer de 2-daagse basisopleiding met goed gevolg is afgerond.

Elke 5 jaar dient de EKC zich te herregistreren. Hiervoor moet de EKC in 5 jaar:

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied hebben gevolgd (hiervan mogen er maximaal 10 punten worden opgevoerd voor het deelnemen aan intervisie)
  • 40 uur aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep (lees hier meer over wat dat precies inhoudt)

In de carrière van een EKC mag eenmalig en alleen met gegronde redenen opnieuw de 2-daagse basisopleiding worden gedaan i.p.v. te voldoen aan de herregistratie-eisen. Dit kan alleen wanneer dit in overleg met het CHBB is kortgesloten voor aanvang van de opleiding (info@chbb.nl).

Kaderhuisarts en EKC

Een huisarts die ook kaderhuisarts is kan zich registreren als EKC wanneer de verkorte basisopleiding met goed gevolg is afgerond.

Elke 5 jaar dient de EKC zich te herregistreren. Hiervoor moet de EKC in 5 jaar:

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied hebben gevolgd (hiervan mogen er maximaal 10 punten worden opgevoerd voor het deelnemen aan intervisie)
  • 40 uur aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep (lees hier meer over wat dat precies inhoudt)

In de carrière van een EKC die ook kaderhuisarts is mag eenmalig en alleen met gegronde redenen opnieuw de verkorte basisopleiding worden gedaan i.p.v. te voldoen aan de herregistratie-eisen. Dit kan alleen wanneer dit in overleg met het CHBB is kortgesloten voor aanvang van de opleiding (info@chbb.nl).

De verkorte basisopleiding EKC is alleen geschikt voor kaderhuisartsen omdat zij vanuit de kaderopleiding meer kennis meebrengen op het gebied van onderwijs en kwaliteit.

Let op: bovenstaande is geen nieuw besluit, maar een verduidelijking. Het opnieuw volgen van de basisopleiding ter compensatie van het niet kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen is nooit een geldig middel tot herregistratie geweest.