NHG-kaderopleiding Bewegingsapparaat

Huisartsen worden veelvuldig geconsulteerd voor klachten aan het bewegingsapparaat. Het aantal patiënten met dit soort klachten neemt bovendien, in de gehele eerstelijn, toe. Ook neemt de complexiteit van de zorgvraag rondom de chronische klachten aan het bewegingsapparaat toe. Bovendien neemt het aanbod aan diagnostische- en behandelmethoden voor aandoeningen op het gebied van ziekten aan het bewegingsstelsel voortdurend toe. In het huidige gezondheidszorgbeleid, wordt substitutie van zorg rondom het bewegingsapparaat- opname in gespecialiseerde instellingen van de tweede lijn naar behandeling en begeleiding in de eerste lijn – centraal gesteld. Bijvoorbeeld bij het beleid van sportblessures. Er ontstaan steeds meer initiatieven van gezamenlijke spreekuren op dit gebied tussen de orthopeed en de huisarts. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen is de Kaderopleiding Bewegingsapparaat gestart.

Opleiding

De NHG-kaderopleiding heeft een brede focus. Een belangrijk deel zal zich richten op de chronische zorg rondom klachten van het bewegingsapparaat. Een ander deel zal aandacht besteden aan sportletsels. De rol van de huisarts hierbij is het verbeteren van de diagnostiek, behandeling en prognostiek door wetenschappelijke vorming, kennisoverdracht & kwaliteitsbevordering en verbetering van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

Voor inhoudelijke vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Gerrit-Jan Vrielink, huisarts en opleidingscoördinator
T (010)7043281
g.vrielink@erasmusmc.nl
www.nhg-kba.nl

Postadres:
Erasmus MC Rotterdam
Afdeling Huisartsgeneeskunde
Kaderopleiding Bewegingsapparaat
Postbus 2040, Kamer GK 1146
3000 CA Rotterdam