NHG-kaderopleiding GGZ

In de nota Kwaliteit op Koers, een gezamenlijk product van LHV en NHG, werd de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gekozen als landelijk thema voor het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep in de periode 2000-2004. Dit om de kwaliteit van de huisartsenzorg op het gebied van GGZ en de samenwerking met GGZ-hulpverleners binnen de eerstelijn en tussen de eerste- en tweedelijn te verbeteren. Een eerste concretisering van het kwaliteitsbeleid GGZ was de ontwikkeling van de kaderopleiding GGZ.

Opleiding

Tijdens de kaderopleiding GGZ worden huisartsen opgeleid om de generalistische basis GGZ in de eerste lijn te implementeren, en om de deskundigheidsbevordering binnen de regio te stimuleren en mede uit te voeren.

De opleiding bestaat uit een cursorisch gedeelte, waarin kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod komen. Daarnaast worden vaardigheden getraind in GGZ interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, en oplossingsgerichte therapie. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, en supervisie verlenen aan praktijkondersteuners.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de opleidingscoördinatoren:
Ietje de Vries
ietjeadevries@gmail.com
Marian Oud
m.j.t.oud@home.nl

Of via de website van PSYHAG

U kunt zich aanmelden bij Janny Stoppels.
Haar e-mailadres is: j.stoppels@umcg.nl