NHG-kaderopleiding Hart- en Vaatziekten

Het beleid bij hart- en vaatziekten is in beweging. Was 20 jaar geleden slechts symptomatische behandeling mogelijk, tegenwoordig is de prognose van vrijwel alle hart- en vaatziekten te beïnvloeden. Door de wetenschappelijke- en technische ontwikkelingen zijn de overlevingskansen na een cardiovasculair probleem gestegen maar neemt het aantal chronisch zieken toe.

De regie van de preventieve, acute en chronische zorg ligt bij de huisarts. Het is een uitdaging om deze zorg goed inhoud te geven en te organiseren. Wetenschappelijke kennis is hiervoor onontbeerlijk.

Opleiding

Een kaderopleiding leidt de deelnemende huisartsen op tot experts. De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding, nascholing, alsook in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren

De nadruk ligt op onderwijs in de actuele wetenschappelijke inzichten op alle gebieden van hart- en vaatziekten. Onderwijs wordt verzorgd door huisarts-experts en specialisten. Na afronding van de kaderopleiding HVZ zijn de deelnemers in staat tot wetenschappelijk onderbouwd(e):

  • risicomanagement
  • diagnostiek
  • acute zorg
  • chronische zorg
  • geven van onderwijs, coaching en consultatie
  • beoordelen van wetenschappelijke publicaties

Daarnaast worden de deelnemers geschoold in praktijkorganisatie, wetenschappelijke vorming en kennisoverdracht & kwaliteitsbevordering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht
Dhr. Robert Willemsen, coördinator kaderopleiding
T 043 388 23 28
robert.willemsen@maastrichtuniversity.nl

Mw. Karin Aretz, secretariaat
T 043 388 22 13
karin.aretz@maastrichtuniversity.nl
www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl/wat-bieden-wij/nascholing/hart-en-v…