NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde

Door de dubbele vergrijzing en substitutie van zorg krijgt de huisarts in toenemende mate ouderen met complexe zorgvragen onder zijn/haar hoede, waarvoor monodisciplinaire zorg en enkelvoudige, ziektespecifieke richtlijnen niet voldoen. Om op een goede manier geneeskundige zorg aan ouderen te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk dat huisartsen twee essentiële zaken leren toepassen. In de eerste plaats het voeren van een gestructureerd en proactief beleid, uitgaande van een functionele benadering van de oudere en in samenwerking met andere hulpverleners. In de tweede plaats het voeren van regie in het versnipperde veld van hulpverlening rond de oudere en diens naasten, zodat de zorg op elkaar afgestemd wordt (doelen en werkwijze). Als medisch generalist is de huisarts de beste kandidaat om sturing te geven aan het zorgproces.

Opleiding

In de opleiding willen we huisartsen toerusten met voldoende kennis en vaardigheden mbt de eerstelijns ouderengeneeskunde, zowel diagnostisch als qua aanpak en behandeling / begeleiding. Bij multimorbiditeit is altijd sprake van zorg op maat: een goede probleemanalyse, een zinvolle prioritering in diagnostisch en therapeutisch beleid, vanuit de wensen en mogelijkheden van de oudere zelf. Centraal staat de organisatie van zorg en regievoering, in de eigen praktijk, in verzorgingshuizen en ook in de eigen regio. Deelnemers leren om de kwaliteit van zorg in de eigen regio te verbeteren door het geven van onderwijs, het doen van projecten en geven van consultaties aan collega’s.
In het eerste jaar staat de eigen praktijkvoering centraal, in het tweede jaar samenwerking in de regio.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
Claudia de Waard, coördinator NHG-Kaderopleiding Ouderengeneeskunde
Afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde LUMC
Telefoon: 071 526 84 44
E-mail: c.s.de_waard@lumc.nl

Voor meer praktische informatie kunt u contact opnemen met:
Judith van Wijck, Bureau Boerhaave commissie LUMC
Telefoon: (071) 526 8522 (di, wo, do)
Fax: (071) 526 8255
E-mail: j.t.j.van_wijck@lumc.nl
Website: www.boerhaavenascholing.nl

Folder NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde

Bijlage Grootte
PDF-pictogramFolder NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde 779.41 KB