NHG-kaderopleiding Palliatieve zorg

Kaderopleiding Pallliatieve Zorg

Palliatieve zorg is lange tijd vooral in verband gebracht met zorg rondom de stervensfase. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor het belang van palliatieve zorg tijdens eerdere fasen van chronische ziekten. Palliatieve zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners en op verschillende plekken: thuis, in een hospice, of op palliatieve zorgafdelingen van verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuizen.

Artsen die bij de palliatieve zorg betrokken zijn, kunnen in het algemeen een goede kwaliteit van zorg bieden. Desondanks is in bijzondere of complexe situaties vaak behoefte aan aanvullende deskundigheid. Sinds 1998 zijn daarom in Nederland consultatieteams palliatieve zorg ontwikkeld, waaraan zorgverleners advies en ondersteuning kunnen vragen. Binnen deze teams werken deskundigen multidisciplinair samen. Vaak zijn de teamleden ook betrokken bij onderwijs in hun regio. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg bereidt de deelnemer voor op een rol als consulent.

Opleiding

Doel van de Kaderopleiding Palliatieve Zorg is de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg te vergroten. Na afronding van de opleiding kunnen de deelnemers andere zorgverleners op dit gebied adequaat ondersteunen door het geven van informatie en/of adviezen en het verzorgen van scholing. Tevens zijn zij toegerust voor het bijdragen aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve zorg. De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd

  • beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau.
  • is in staat om als consulent palliatieve zorg te fungeren ten behoeve van andere zorgverleners.
  • kan onderwijs geven op het gebied van de palliatieve zorg.
  • is in staat wetenschappelijke literatuur te beoordelen op relevantie voor de praktijk

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
Marijke van Daelen – aanwezig op donderdag
T 020 5664709
m.y.vandaelen@amc.uva.nl
Siebe Swart
T 010 704 42 85
s.j.swart@amc.uva.nl

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via ons: Aanmeldingsformulier.

Meer informatie kunt u vinden in de brochure

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Gerda van Zoen – aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
T 020 – 566 2184
kpz7@amc.nl

Certificate Palliative Care, University of Whales

De opleiding bestaat uit drie fases, die gezamenlijk leiden tot de Master of Science in Palliative Medicine and Palliative Care. Voor CHBB-registratie is het alleen vereist dat u de eerste fase heeft afgerond, met andere woorden het “certificate” heeft behaald.

Opleiding

De opleiding is bedoeld voor professionals die kennis en ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een ongeneselijke en terminale ziekte. De nadruk tijdens de opleiding ligt op de unieke bijdrage die de verschillende bij de palliatieve zorg betrokken zorgverleners kunnen leveren.

Tijdens de opleiding worden verschillende onderwerpen behandeld aan de hand van 6 modules:
– Symptoombestrijding 1
– Symptoombestrijding 2
– Psychosociale zorg 1
– Psychosociale zorg 2
– Kanker specifieke problemen
– Zorg aan stervende mensen met een chronische aandoening.

Het programma wordt grotendeels via het internet aangeboden en wordt ondersteund met een blok in Cardiff.

Toelatingseisen

  • U moet geregistreerd (huis)arts (of verpleegkundige) zijn
  • Palliatieve zorg verlenen
  • U dient de Engelse taal machtig te zijn (bewijs)

Voor meer informatie kunt u kijken op www.pallium.cardiff.ac.uk(externe link) of contact opnemen met:
Palliative Medicine Education Office
Department of Oncology & Palliative Medicine
Cardiff University
Velindre Hospital
Cardiff CF14 2TL
United Kingdom
T +44… / +44…
dippallmed@velindre-tr.wales.nhs.uk