NHG-kaderopleiding supervisor Opleiding

De opleiding tot huisarts supervisor en coach is speciaal bedoeld voor huisartsen en gericht op de verbetering van de huisartsgeneeskunde. De opleiding is dusdanig in modulen verdeeld dat na het eerste en tweede jaar specifieke competenties zijn verworven waarmee de cursist op professioneel niveau uitvoerend werk kan doen op het gebied van de persoonlijke professionele begeleiding.

Deze competenties zijn:

  • bieden van collegiale consultatie
  • begeleiden van nascholing op het gebied van communicatie
  • uitvoeren van individuele coaching
  • uitvoeren van individuele loopbaanbegeleiding

In of na het derde jaar kan, afhankelijk van voldoende inschrijvingen, de nascholing Teamcoaching worden gevolgd.

In de opleiding wordt het onderwijsmodel van het ervaringsleren toegepast. De theorieën die worden aangereikt, worden in verband gebracht met de eigen werkervaringen als begeleider en de eigen werkervaring als huisarts. Het leren is een proces, waarin ieder een eigen weg aflegt. Hoewel ieder een voorkeur heeft voor een bepaalde leerstijl wordt getracht het leren van ervaringen zo breed mogelijk te maken en is het ontwikkelen van een eigen stijl als supervisor/coach het uiteindelijke doel. Leren in de groep is belangrijk omdat je ook met en van elkaar leert. De cursist noteert regelmatig de leervorderingen en leerrichting en bespreekt deze met de cursusleider. Daarnaast zijn er vaardigheidstoetsen, waarin de cursist laat zien zich bepaalde gespreksvaardigheden of begeleidingsvaardigheden eigen te hebben gemaakt. In de opleiding wordt voortdurend aandacht besteed aan het persoonlijke leertraject van de cursist.

De opleiding bestaat in elk jaar uit

  1. Een cursorisch gedeelte
  2. Een training in vaardigheden
  3. Een praktijkgedeelte
  4. Een zelfstudiegedeelte

De driejarige NHG-Kaderopleiding tot huisarts-supervisor leidt huisartsen op om supervisie en coaching te geven aan collega’s, collegiale consultatie te bieden, intervisie te begeleiden, huisartsen met loopbaanproblemen te coachen en communicatienascholingen te organiseren.

Functie-eisen

De opleiding is voorbehouden aan praktiserende huisartsen met minimaal vijf jaar ervaring. Zij moeten supervisie hebben gevolgd én afgerond.
Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor verpleeghuisartsen en bedrijfsartsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NHG Advisering en Scholing
Sylvia Vroman, secretaresse
T 030-2823557
s.vroman@nhg.org

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Drs. Liesbeth van der Jagt
T 030-288 17 00
l.vanderjagt@nhg.org
Drs. Cor Vernooij
c.vernooy@hro.nl