NHG-kaderopleiding Urogynaecologie

De kaderopleiding Urogynaecologie is bedoeld voor huisartsen die specifieke belangstelling hebben voor dit klinisch deelgebied van de huisartsgeneeskunde en na de opleiding een bijdrage willen leveren aan kwaliteitbevordering voor de zorg aan patiënten met urogynaecologische problemen. Het doel van de kaderopleiding is kaderhuisartsen op te leiden die andere huisartsen ondersteunen bij de zorg op het urogynaecologische gebied door het geven van onderwijs, op te treden als consulent en het begeleiden van verbeterprojecten. De Kaderopleiding Urogynaecologie wordt georganiseerd en uitgevoerd door de Afdeling Huisartsgeneeskunde en de Voortgezette Huisartsopleiding in Nijmegen (UMC St. Radboud), in samenwerking met het NHG.

Opleiding

In de tweejarige opleiding zullen urogynaecologische ziektebeelden en klachten besproken worden in gewone en complexe situaties (bijvoorbeeld prolaps, urine-incontinentie, mictieklachten, anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen). Ook is er binnen de kaderopleiding aandacht voor de seksuologische gevolgen en de seksespecifieke aspecten van urogynaecologische problemen. In de opleiding wordt verder gewerkt aan onderwijs geven, wetenschappelijke vorming en kwaliteitsprocessen in de huisartspraktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Doreth Teunissen, huisarts en opleidingscoördinator
T (0570) 65 33 55
D.Teunissen@elg.umcn.nl

Prof.dr.Toine Lagro-Janssen, huisarts en voorzitter opleidingscommissie
a.lagro-janssen@hag.umcn.nl

Postadres:
UMC St. Radboud
T.A.M Teunissen, ELG 117
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen