Opleiding Justitieel Geneeskundige

Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten. Justitiabelen hebben gezondheidsproblematiek met specifieke kenmerken waardoor ze afwijken van de gemiddelde populatie in de reguliere huisartsenpraktijk. Patiënten met verslavings- en psychiatrische problematiek zijn oververtegenwoordigd. Bovendien is de aard van de aandoeningen veelal ernstiger en hebben patiënten meerdere aandoeningen tegelijk.

Patiënten en huisartsen functioneren binnen een justitiële inrichting in een bepaald juridisch kader en moeten hierin een relatie met elkaar opbouwen. De juridische context heeft zowel invloed op de gezondheid en het gedrag van de justitiabelen, als het professionele handelen van de huisarts.  Daarnaast werkt de huisarts samen in een multidisciplinaire setting, zo kenmerkend voor deze werkomgeving.

Opleiding

In deze leergang wordt u opgeleid tot justitieel geneeskundige. U ontwikkelt aanvullende en verdiepende competenties op uw vakgebied als huisarts waarna u zelfstandig, efficiënt en doelmatig kan werken binnen justitiële instellingen. Bij aanvang van de leergang verricht u als huisarts reguliere werkzaamheden binnen een inrichting van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI). De opleiding wordt in samenwerking met DJI aangeboden en is onder meer gebaseerd op het competentieprofiel van de justitieel geneeskundige zoals dat door de LHV en LPG op 18 oktober 2007 is vastgesteld. Na succesvolle afronding beschikt u over specifieke competenties op het gebied van justitiële geneeskunde.

De opleiding is in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen, LHV, LPG (1) en het Juliuscentrum van het UMCU ontwikkeld. Met ingang van september 2018 wordt de leergang aangeboden door VUmc Academie van Amsterdam UMC. Alle artsen die werkzaam zijn bij DJI dienen deze leergang te volgen.

Actuele informatie over de leergang vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VUmc Academie , Amsterdam UMC
Monique Panneman, programmacoördinator  T: 020- 444 4262/ 2011  |  E: m.panneman@amsterdamumc.nl

(1) LPG (landelijke vereniging voor Penitentiaire geneeskunde) is inmiddels opgeheven