Overzicht Nascholing en werkzaamheden Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC)

Vandaag is op het EKC HAweb een document geplaatst door het NHG (i.s.m. het CHBB) met daarin een toelichting op de werkzaamheden en de nascholing van de Erkend Kwaliteitsconsulent. Hierin staat handige en belangrijke informatie voor de EKC. Het document is ook hier te lezen.

Uitgelicht: de EKC kan voor herregistratie in het CHBB register ook deelname aan intervisie opvoeren als onderdeel van de nascholing. Het gaat hier om deelname aan gestructureerde intervisie-bijeenkomsten met andere EKC-en, waarbij ervaringen worden gedeeld en casuïstiek wordt besproken. Er mogen maximaal 10 punten intervisie (van de 20 punten) in een periode van 5 jaar worden opgevoerd.