Basiscursus en nascholing EKC

De Erkend Kwaliteits Consulent houdt zich bezig met het coördineren van nascholing binnen hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband; het coördineren van FTO-groepsbijeenkomsten; het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten; het coördineren over en adviseren van nascholingsactiviteiten rond NHG-Praktijkaccreditering; intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH.

De aanwezigheid van een EKC is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisartsengroepen.

Opleiding

Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: hoe motiveer ik mijn groep; onderwijsvormen en -methoden; NHG-Praktijkaccreditering; het maken van verbeteringsplannen. Na de basiscursus zullen er jaarlijkse (regionale) terugkomdagen georganiseerd worden, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld worden.

Nascholing

De verschillende vervolgcursussen EKC worden georganiseerd door regionale aanbieders en/of Keijzer│Van der Jagt advies

Voor meer informatie: website NHG