Basisopleiding en nascholing EKC

De Erkend Kwaliteits Consulent houdt zich bezig met het coördineren van nascholing binnen hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband; het coördineren van FTO-groepsbijeenkomsten; het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten; het coördineren over en adviseren van nascholingsactiviteiten rond NHG-Praktijkaccreditering; intermediair zijn tussen huisartsengroep en WDH.

De aanwezigheid van een EKC is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisartsengroepen. Voor meer informatie: website NHG

Basisopleiding

Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: hoe motiveer ik mijn groep; onderwijsvormen en -methoden; NHG-Praktijkaccreditering; het maken van verbeteringsplannen. Na de basiscursus zullen er jaarlijkse (regionale) terugkomdagen georganiseerd worden, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld worden.

Nascholing

Let erop dat nascholingen betrekking moeten hebben op jouw rol als EKC, zoals nascholing over groepsdynamiek, gesprekstechnieken, communicatieve vaardigheden, leidinggeven, schriftelijke verslaglegging, timemanagement, presentatievaardigheden, computervaardigheden en het opzetten van kwaliteitsverbeterplannen. Wanneer je twijfelt over de (na) scholing waaraan u wilt deelnemen, stel dan je vraag aan ons via info@chbb.nl.

Overzicht van diverse aanbieders

  • LHV academie: in de zoekfunctie “EKC” typen om de basisopleidingen en nascholing te zien die betrekking hebben op de EKC
  • Keijzer-van der Jagt advies: nascholing
  • WDH Midden Nederland: onder het kopje “Nascholingen” is zowel het fysieke als het digitale aanbod te vinden
  • Leerpunt KOEL: zoek op trefwoord “EKC” (biedt naast nascholing ook de basisopleiding aan)
  • DOKh: zoek op trefwoord “EKC” (biedt naast nascholing ook de basisopleiding aan)
  • OVM Scholing & Advies: aanbieder EKC-vervolgcursussen
  • KOH: EKC basisopleiding en vervolgtrainingen