Beroep

Bent je het niet eens met een beslissing van het CHBB om niet tot (her)inschrijving in het register over te gaan of tegen het besluit voorwaarden te verbinden aan de (her)inschrijving?
Dan kun je beroep aantekenen. Het CHBB heeft hiervoor een onafhankelijke Commissie van Beroep in het leven geroepen. In de beroepsprocedure kun je lezen hoe deze commissie precies te werk gaat.