Herregistreren

Algemene informatie

  • U krijgt 4 maanden voor de afloop van uw registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om uw aanvraag voor herregistratie bij het CHBB in te dienen (klik hier om de eisen die bij uw register horen direct in te zien).

  • Daarna kunt u op uw persoonlijke pagina in GAIA invoeren welke relevante geaccrediteerde nascholing en/of intervisie u heeft gevolgd. U moet ook aantonen dat u voldoende werkzaam bent geweest op het betreffende gebied. Ter onderbouwing hiervan kan in GAIA een portfolio met werkzaamheden worden geüpload.
  • Als u de gevraagde informatie heeft ingevuld kunt u uw aanvraag voor herregistratie bij het CHBB indienen. U komt vervolgens meteen in de betalingsmodule van GAIA. Hier kunt u de kosten voor uw herregistratie voldoen. Dit is een bedrag van € 153,00 exclusief btw
    (€ 185,13 inclusief btw).
  • Wanneer de betaling succesvol is afgerond neemt het CHBB uw aanvraag in behandeling.
    U ontvangt uiterlijk binnen 3 maanden via GAIA bericht over het herregistratiebesluit.
  • Kunt u eenmalig niet aan de herregistratie-eisen voldoen? In de Beleidsregel Herregistratie vindt u informatie over de procedure waarmee u toch geherregistreerd kunt worden.