Herregistreren

Algemene informatie Kaderhuisartsregisters en Bijzondere bekwaamheid registers

 • Om je registratie bij het CHBB te behouden moet je je elke 5 jaar herregistreren. Hierbij moet je kunnen voldoen aan de bij jouw register behorende herregistratie-eisen (klik hier om de eisen die bij jouw register horen direct in te zien).
 • Voorwaarde voor herregistratie is dat je als arts geregistreerd moet zijn in het BIG-register en als huisarts in het door de RGS aangehouden specialistenregister van de KNMG (bij het vervallen van de huisartsenregistratie vervalt ook de registratie bij het CHBB).
 • Je krijgt 2,5 jaar, 4 maanden en 1 maand voor de afloop van je registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA als reminder om je aanvraag voor herregistratie bij het CHBB in te dienen 
 • Daarna kun je op je persoonlijke pagina in GAIA invoeren welke relevante geaccrediteerde nascholing en/of intervisie je hebt gevolgd. Je moet ook aantonen dat je voldoende werkzaam bent geweest op het betreffende gebied. Ter onderbouwing hiervan kan in GAIA een portfolio met werkzaamheden worden geüpload.
 • Als je de gevraagde informatie hebt ingevuld kun je je aanvraag voor herregistratie bij het CHBB indienen. Je komt vervolgens meteen in de betalingsmodule van GAIA. Hier kun je de kosten voor je herregistratie voldoen. Dit is een bedrag van € 178,67 exclusief btw
  (€ 216,19 inclusief btw).
 • Wanneer de betaling succesvol is afgerond neemt het CHBB je aanvraag in behandeling.
  Je ontvangt uiterlijk binnen 3 maanden via GAIA bericht over het herregistratiebesluit.
 • Kun je eenmalig niet aan de herregistratie-eisen voldoen? In de Beleidsregel Herregistratie vind je informatie over de procedure waarmee je toch geherregistreerd kunt worden.
 • Praktische tips bij het aanvragen van een herregistratie:
 

Algemene informatie EKC