Herregistreren

Huisartsen krijgen 4 maanden voor afloop van hun registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om hun verzoek tot hernieuwing van hun registratie bij het CHBB in te dienen.

Vervolgens kan de huisarts op zijn persoonlijke pagina in GAIA aangeven welke geaccrediteerde nascholing en/of intervisie relevant is voor de betreffende CHBB-registratie en verklaren dat de praktijkvoering aan de eisen voldoet en hij voldoende werkzaam is geweest. Ter onderbouwing hiervan kan in GAIA een portfolio met werkzaamheden worden geüpload. De herregistratie-eisen zijn ook vinden in de betreffende register-omschrijving

Met een druk op de knop kan daarna het verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB worden ingediend. De huisarts komt meteen in de betalingsmodule van GAIA om de leges die verschuldigd zijn voor behandeling van de aanvraag te voldoen. De leges bedragen € 153,00 exclusief btw (€ 185,13 inclusief btw).

Het CHBB beoordeelt vervolgens de aanvraag en informeert de huisarts binnen 3 maanden via GAIA over het herregistratiebesluit.

Beleidsregel herregistratie