Intervisie Kaderregisters

In de afgelopen periode is gebleken dat de intervisie-eis bij herregistratie in de kaderregisters voor sommigen als ‘onduidelijk’ werd ervaren. Het CHBB heeft daarom een document opgesteld waarin intervisie en de kaders waarbinnen intervisie moet plaatsvinden nader worden omschreven. Hiermee hoopt het CHBB tegemoet te komen aan de vraag om verduidelijking van de intervisie-eis. Download hier de verduidelijking intervisie.

Als aanvulling op dit document het volgende: wanneer een kaderhuisarts bij meerdere kaderregisters staat ingeschreven mag de gevolgde intervisie bij herregistratie in meerdere kaderregisters worden opgevoerd. Dit aangezien de intervisie vooral de onderwijskundige, wetenschappelijke, organisatorische of beleidstaken van de werkzaamheden van kaderhuisartsen betreft. Wel dient de intervisie binnen de 5 jaar voorafgaand aan het verstrijken van de herregistratiedatum te hebben plaats gevonden.