(Her)registratie

Hier kun je lezen welke procedures je kunt volgen om je te (her)registreren of hoe je een nieuw register aan kunt vragen. Je kunt ook direct naar je register voor het korte eisenoverzicht voor je (her)registratie.

Registreren
Hoe kun je je registreren voor het CHBB?

Herregistreren
Welke stappen moet je ondernemen voor herregistratie?

GAIA
Hoe kom je bij je persoonlijk dossier?

Beroep
Hoe kun je beroep aantekenen tegen een beslissing van het CHBB?

Nieuw register
De procedure om een nieuw register aan te vragen bij het CHBB.

Procedures
De toetsingsprocedures zijn formeel vastgelegd in: