Hier kunt u lezen welke procedures u kunt volgen om zich te registreren of een nieuw register aan te vragen.

De toetsingsprocedures zijn formeel vastgelegd in de statuten, het algemeen reglement, het toetsingskader en de uitvoeringsregeling.

Registreren

Hoe kunt u zich registreren voor het CHBB?

Herregistreren

Welke stappen moet u ondernemen voor herregistratie?

GAIA

Hoe komt u bij uw persoonlijk dossier?

Beroep

Hoe kunt u beroep aantekenen tegen een beslissing van het CHBB?

Nieuw register

De procedure om een nieuw register aan te vragen bij het CHBB.