Registreren

Een huisarts die wil worden ingeschreven in één van de registers moet voldoen aan de registratie-eisen van het betreffende register. De inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna kan hernieuwing van de registratie worden aangevraagd. Voorwaarde is dat de aanvrager als arts geregistreerd moet zijn in het BIG-register en als huisarts in het door de RGS aangehouden specialistenregister van de KNMG.

Een aanvraag tot inschrijving moet worden ingediend door middel van het inschrijfformulier (hier logt u in in GAIA). Het CHBB neemt het verzoek tot inschrijving in behandeling zodra de leges zijn ontvangen. Voor behandeling van een verzoek tot registratie is een bedrag van € 153,00 exclusief btw (€ 185,15 inclusief btw) verschuldigd. Als alles binnen is, stuurt het CHBB de aanvrager een ontvangstbevestiging. Hierna toetst het CHBB de aanvraag aan het toetsingskader en de specifieke registratie-eisen van het desbetreffende register. Binnen drie maanden ontvangt de aanvrager bericht over de beslissing die het CHBB op zijn of haar aanvraag heeft genomen.

Uitzonderingsgevallen

Huisartsen die niet de aan een CHBB-register gekoppelde opleiding hebben afgerond, kunnen onder voorwaarden ingeschreven worden in het betreffende CHBB-register. In de registratie-eisen heeft het CHBB immers de bepaling opgenomen dat huisartsen ingeschreven kunnen worden als zij aantoonbaar bekwaam zijn op dit vakgebied.

Om de beoordeling van competenties op een uniforme en correcte wijze uit te voeren, heeft het CHBB in 2008 het beoordelingskader competenties vastgesteld.

In het beoordelingskader staat dat de huisarts die een beroep doet op deze bepaling een portfolio dient te overleggen waarin staat hoe de huisarts de specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties, opgesplitst naar kennis en kunde, heeft ontwikkeld (paragraaf 2.2.2 CHBB-registers). Vervolgens zal een expertgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB, een advies over de aanvraag uitbrengen aan het CHBB. Het bestuur van het CHBB neemt op basis van dit advies het definitieve besluit over inschrijving in het specifieke CHBB-register op basis van de uitzonderingsclausule.