Registreren

Algemene informatie

  • U dient een aanvraag tot registratie in via het inschrijfformulier door in te loggen in GAIA.
    Voorwaarde voor registratie is dat u als arts geregistreerd moet zijn in het BIG-register en als huisarts in het door de RGS aangehouden specialistenregister van de KNMG.
  • Een huisarts die wil worden ingeschreven in één van de registers moet voldoen aan de registratie-eisen van het betreffende register (klik hier om de eisen die bij uw register horen direct in te zien).
  • Als u de gevraagde informatie heeft ingevuld kunt u uw aanvraag voor registratie bij het CHBB indienen. U komt vervolgens meteen in de betalingsmodule van GAIA. Hier kunt u de kosten voor uw registratie voldoen. Dit is een bedrag van € 153,00 exclusief btw (€ 185,13 inclusief btw).
  • Als het CHBB uw aanvraag en betaling ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging vanuit GAIA. Het CHBB toetst hierna de aanvraag aan het toetsingskader en de specifieke registratie-eisen van het desbetreffende register.
  • U ontvangt binnen drie maanden bericht over de beslissing die het CHBB op uw aanvraag heeft genomen.
  • De inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna kunt u een herregistratie aanvragen. U ontvangt hierover tijdig bericht vanuit GAIA.

Uitzonderingsgevallen

Heeft u niet de opleiding afgerond die aan een CHBB-register gekoppeld is?

U kunt dan onder voorwaarden ingeschreven worden in het betreffende CHBB-register.
Het CHBB heeft in de registratie-eisen de bepaling opgenomen dat huisartsen ingeschreven kunnen worden als zij aantoonbaar bekwaam zijn op het betreffende vakgebied.

Het CHBB heeft in 2008 het beoordelingskader competenties vastgesteld. Op deze manier wordt de beoordeling van competenties op uniforme en correcte wijze uitgevoerd.

Aan de huisarts die een beroep doet op deze bepaling wordt gevraagd een portfolio te overleggen. In dit portfolio beschrijft u hoe u de specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties (kennis en kunde) heeft ontwikkeld. Deze competenties moet dermate goed zijn ontwikkeld dat zij het ontbreken van de juiste opleiding kunnen compenseren. Voor een indicatie met betrekking tot deze competenties kunt u de bij uw register behorende registertekst raadplegen. Ga hiervoor naar onze website, selecteer het juiste register en download het document onder “Overig”. U kunt via info@chbb.nl het beoordelingskader opvragen, een vraag aan ons stellen of ons het bovengenoemde portfolio toesturen.

Een expertgroep (die bestaat uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB) zal een advies over de aanvraag aan het CHBB bestuur uitbrengen.

Het bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit over de registratie van de huisarts in het specifieke CHBB-register. Het bestuur baseert zich hierbij op de uitzonderingsclausule.