Registreren

Algemene informatie

  • Je dient een aanvraag tot registratie in via het inschrijfformulier door in te loggen in GAIA.
    Voorwaarde voor registratie is dat je als arts geregistreerd moet zijn in het BIG-register en als huisarts in het door de RGS aangehouden specialistenregister van de KNMG (bij het vervallen van de huisartsenregistratie vervalt ook de registratie bij het CHBB).
  • Een huisarts die wil worden ingeschreven in één van de registers moet voldoen aan de registratie-eisen van het betreffende register (klik hier om de eisen die bij jouw register horen direct in te zien).
  • Als je de gevraagde informatie hebt ingevuld kunt je je aanvraag voor registratie bij het CHBB indienen. Je komt vervolgens meteen in de betalingsmodule van GAIA. Hier kun je de kosten voor je registratie voldoen. Dit is een bedrag van € 178,67 exclusief btw (€ 216,19 inclusief btw).
  • Als het CHBB je aanvraag en betaling ontvangen heeft, krijg je een ontvangstbevestiging vanuit GAIA. Het CHBB toetst hierna de aanvraag aan het toetsingskader en de specifieke registratie-eisen van het desbetreffende register.
  • Je ontvangt binnen drie maanden bericht over de beslissing die het CHBB op je aanvraag heeft genomen.
  • De inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna kun je een herregistratie aanvragen. Je ontvangt hierover tijdig bericht vanuit GAIA.

Uitzonderingsgevallen

Heb je niet de opleiding afgerond die aan een CHBB-register gekoppeld is?

Je kunt dan onder voorwaarden en bij hoge uitzondering ingeschreven worden in het betreffende CHBB-register. Het CHBB heeft in de registratie-eisen de bepaling opgenomen dat huisartsen ingeschreven kunnen worden als zij aantoonbaar bekwaam zijn op het betreffende vakgebied.

Het CHBB heeft in 2008 het beoordelingskader competenties vastgesteld. Op deze manier wordt de beoordeling van competenties op uniforme en correcte wijze uitgevoerd.

Aan de huisarts die een beroep doet op deze bepaling wordt gevraagd een portfolio te overleggen. In dit portfolio beschrijf je hoe je de specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties (kennis en kunde) hebt ontwikkeld. Deze competenties moeten dermate goed zijn ontwikkeld dat zij het ontbreken van de juiste opleiding compenseren. Toelating op basis van competenties (i.p.v. opleiding) vindt bij hoge uitzondering plaats. Voor een indicatie met betrekking tot deze competenties kun je de bij jouw register behorende registertekst raadplegen. Ga hiervoor naar onze website, selecteer het juiste register en download het document onder “Overig”. Je kunt via info@chbb.nl een vraag aan ons stellen of ons het bovengenoemde portfolio toesturen.

Een expertgroep (die bestaat uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB) zal een advies over de aanvraag aan het CHBB bestuur uitbrengen.

Het bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit over de registratie van de huisarts in het specifieke CHBB-register. Het bestuur baseert zich hierbij op de uitzonderingsclausule.