Vernieuwde NHG webpagina’s ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’!

Het thema ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’ wordt door veel huisartsen als een taai onderwerp ervaren. Het is voor velen iets dat ‘ook nog moet’, abstract is en ingewikkeld. Team Kwaliteit van het NHG wil het onderwerp praktischer en simpeler maken. Zij wil daarbij overbrengen dat ‘Kwaliteit’:

– een rol speelt bij nagenoeg alle werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.
– een onderwerp is waar je op meerdere manieren mee aan de slag kunt gaan.
– gaat over ‘samen leren en verbeteren’, in plaats van over ‘vinken’.

Onderdeel van het inzichtelijker maken van het onderwerp ‘kwaliteit’ is een toegankelijker webpagina. De landingspagina Kwaliteit (nhg.org/kwaliteit) is geheel vernieuwd, evenals de pagina’s over het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem (nhg.org/kwaliteitssysteem). Neem eens een kijkje op de kwaliteitspagina’s!