Vervallen herregistratie-eisen EKC

Per 1 januari 2024 vervallen alle herregistratie-eisen voor EKC bij het CHBB.   Dit betekent dat bij jouw komende herregistratie je niet meer gevraagd wordt naar je gewerkte uren als EKC en de gevolgde nascholing, zoals in de huidige situatie wel het geval is.   Dit besluit komt mede voort uit de Visie kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2024

Het CHBB verhoogt de (her)registratietarieven met ingang van 1 januari 2024 met 7,0%. Bij aanvang van uw registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2024 € 178,67 exclusief BTW (€ 216,19 incl. BTW) in rekening gebracht.

Update 1 maart 2022: Coulanceregeling Corona

Het CHBB bestuur heeft als volgt besloten: De periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2022 is vanwege corona (en alle bijbehorende maatregelen) aangemerkt als een periode waarin het lastiger is geweest voor huisartsen om voldoende punten te kunnen halen voor de CHBB herregistratie. Het bestuur gaat er gezien de huidige situatie vanuit dat vanaf … Lees meer

Vernieuwde NHG webpagina’s ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’!

Het thema ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’ wordt door veel huisartsen als een taai onderwerp ervaren. Het is voor velen iets dat ‘ook nog moet’, abstract is en ingewikkeld. Team Kwaliteit van het NHG wil het onderwerp praktischer en simpeler maken. Zij wil daarbij overbrengen dat ‘Kwaliteit’: – een rol speelt bij nagenoeg alle werkzaamheden in … Lees meer

Intervisie Kaderregisters

In de afgelopen periode is gebleken dat de intervisie-eis bij herregistratie in de kaderregisters voor sommigen als ‘onduidelijk’ werd ervaren. Het CHBB heeft daarom een document opgesteld waarin intervisie en de kaders waarbinnen intervisie moet plaatsvinden nader worden omschreven. Hiermee hoopt het CHBB tegemoet te komen aan de vraag om verduidelijking van de intervisie-eis. Download … Lees meer

CHBB Coulanceregeling is herzien

Naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 heeft het CHBB vorig jaar een coulanceregeling in het leven geroepen waarmee huisartsen die zich willen herregistreren uitstel konden aanvragen. Deze regeling eindigt 31 januari 2021. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende de huisarts een aanvraag te sturen naar het CHBB. Het CHBB bestuur heeft op 19 … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2021

Het CHBB verhoogt de leges met ingang van 1 januari 2021 met 2,0%. Voor behandeling van een verzoek tot registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2021 € 153,00 exclusief btw (185,13 incl. btw) in rekening gebracht.

Tijdig indienen aanvraag uitstel herregistratie i.v.m. COVID-19

Het CHBB verlengt de COVID-19 coulanceregeling t/m 31 januari 2021. Dat wil zeggen dat wanneer uw registratie verloopt in de periode maart 2020 t/m januari 2021, het CHBB u een jaar uitstel voor de herregistratie verleent. Dit uitstel is alleen van toepassing wanneer u vanwege COVID-19 niet voldoende punten heeft kunnen behalen voor een herregistratie … Lees meer

EKC-register (her)registratie

Om je in het CHBB EKC-register te kunnen registeren dien je een door NHG en LHV erkende opleiding tot Erkend Kwaliteitsconsulent met goed gevolg te hebben afgerond. Vervolgens heb je 5 jaar de tijd om je voor te bereiden op je herregistratie. Voor de herregistratie dien je binnen 5 jaar: 40 uur aantoonbaar betrokken te … Lees meer

Tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Het CHBB zal vanwege de coronacrisis coulanter omgaan met de herregistraties. Wanneer u zich tussen 1 maart 2020 en 31 augustus moet herregisteren in het CHBB register, krijgt u hier een jaar extra de tijd voor. Bijvoorbeeld: uw registratie verloopt op 17 juni 2020, dan heeft u tot 17 juni 2021 te tijd om de … Lees meer