Overzicht Nascholing en werkzaamheden Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC

Vandaag is op het EKC HAweb een document geplaatst door het NHG (i.s.m. het CHBB) met daarin een toelichting op de werkzaamheden en de nascholing van de Erkend Kwaliteitsconsulent. Hierin staat handige en belangrijke informatie voor de EKC. Het document is ook hier te lezen. Uitgelicht: de EKC kan voor herregistratie in het CHBB register … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2022

Het CHBB verhoogt de (her)registratietarieven met ingang van 1 januari 2022 met 2,0%. Bij aanvang van uw registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2022 € 156,06 exclusief BTW (188,83 incl. BTW) in rekening gebracht.

EKC basisopleiding en nascholing

EKC basisopleiding en nascholing Om je bij het CHBB te kunnen registreren in het EKC-register moet je de EKC basisopleiding met goed gevolg hebben afgerond. Voor de herregistratie dien je per 5 jaar 20 uur geaccrediteerde nascholing te hebben gevolgd. Nascholing kan fysiek, maar ook digitaal plaatsvinden. Hieronder tref je een aantal tips aan over … Lees meer

Intervisie Kaderregisters

In de afgelopen periode is gebleken dat de intervisie-eis bij herregistratie in de kaderregisters voor sommigen als ‘onduidelijk’ werd ervaren. Het CHBB heeft daarom een document opgesteld waarin intervisie en de kaders waarbinnen intervisie moet plaatsvinden nader worden omschreven. Hiermee hoopt het CHBB tegemoet te komen aan de vraag om verduidelijking van de intervisie-eis. Download … Lees meer

CHBB Coulanceregeling is herzien

Naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 heeft het CHBB vorig jaar een coulanceregeling in het leven geroepen waarmee huisartsen die zich willen herregistreren uitstel konden aanvragen. Deze regeling eindigt 31 januari 2021. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende de huisarts een aanvraag te sturen naar het CHBB. Het CHBB bestuur heeft op 19 … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2021

Het CHBB verhoogt de leges met ingang van 1 januari 2021 met 2,0%. Voor behandeling van een verzoek tot registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2021 € 153,00 exclusief btw (185,13 incl. btw) in rekening gebracht.

Tijdig indienen aanvraag uitstel herregistratie i.v.m. COVID-19

Het CHBB verlengt de COVID-19 coulanceregeling t/m 31 januari 2021. Dat wil zeggen dat wanneer uw registratie verloopt in de periode maart 2020 t/m januari 2021, het CHBB u een jaar uitstel voor de herregistratie verleent. Dit uitstel is alleen van toepassing wanneer u vanwege COVID-19 niet voldoende punten heeft kunnen behalen voor een herregistratie … Lees meer

EKC-register (her)registratie

Om je in het CHBB EKC-register te kunnen registeren dien je een de door NHG, LHV en LINKH erkende opleiding tot Erkend Kwaliteitsconsulent met goed gevolg te hebben afgerond. Vervolgens heb je 5 jaar de tijd om je voor te bereiden op je herregistratie. Voor de herregistratie dien je binnen 5 jaar: 40 uur aantoonbaar … Lees meer

Tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Het CHBB zal vanwege de coronacrisis coulanter omgaan met de herregistraties. Wanneer u zich tussen 1 maart 2020 en 31 augustus moet herregisteren in het CHBB register, krijgt u hier een jaar extra de tijd voor. Bijvoorbeeld: uw registratie verloopt op 17 juni 2020, dan heeft u tot 17 juni 2021 te tijd om de … Lees meer

CHBB-website vernieuwd

Met de vernieuwde CHBB-website, vanaf vandaag beschikbaar, wordt registreren en het doorzoeken van registers simpeler. De belangrijkste wijzigingen zijn: een vernieuwd registratieformulier is nu ondergebracht in GAIA; en de vernieuwde zoekfunctie voor de registers is gekoppeld aan PE-Online. Nieuwe aanvragen tot inschrijving worden vanaf nu ingediend via een formulier in GAIA. Omdat uw dossier al … Lees meer