Prijsindexatie per 1 januari 2023

Het CHBB verhoogt de (her)registratietarieven met ingang van 1 januari 2023 met 7,0%. Bij aanvang van uw registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2023 € 166,98 exclusief BTW (€ 202,05 incl. BTW) in rekening gebracht.

Update 1 maart 2022: Coulanceregeling Corona

Het CHBB bestuur heeft als volgt besloten: De periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2022 is vanwege corona (en alle bijbehorende maatregelen) aangemerkt als een periode waarin het lastiger is geweest voor huisartsen om voldoende punten te kunnen halen voor de CHBB herregistratie. Het bestuur gaat er gezien de huidige situatie vanuit dat vanaf … Lees meer

EKC en CHBB (her)registratie

Bij het CHBB komen regelmatig vragen binnen over de (her)registratie EKC. Bij deze willen wij graag een aantal zaken op een rijtje zetten voor jullie: Huisarts en EKC Een huisarts die geen kaderhuisarts is kan zich registeren als EKC wanneer de 2-daagse basisopleiding met goed gevolg is afgerond. Elke 5 jaar dient de EKC zich … Lees meer

CHBB Coulanceregeling m.b.t. corona opnieuw van kracht

Het CHBB bestuur heeft besloten opnieuw een coulanceregeling te hanteren. Het CHBB ontving in de afgelopen maanden een toenemend aantal signalen dat de herregistratie-eisen lastiger haalbaar zijn door o.a. de werkdruk, uitval (van collega’s) door corona, het annuleren van nascholing bij te weinig deelnemers, etc. Het huidige coulancebeleid is als volgt: Herregistratie tussen 1 maart … Lees meer

Vernieuwde NHG webpagina’s ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’!

Het thema ‘Kwaliteit in de huisartsenzorg’ wordt door veel huisartsen als een taai onderwerp ervaren. Het is voor velen iets dat ‘ook nog moet’, abstract is en ingewikkeld. Team Kwaliteit van het NHG wil het onderwerp praktischer en simpeler maken. Zij wil daarbij overbrengen dat ‘Kwaliteit’: – een rol speelt bij nagenoeg alle werkzaamheden in … Lees meer

Overzicht Nascholing en werkzaamheden Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC)

Vandaag is op het EKC HAweb een document geplaatst door het NHG (i.s.m. het CHBB) met daarin een toelichting op de werkzaamheden en de nascholing van de Erkend Kwaliteitsconsulent. Hierin staat handige en belangrijke informatie voor de EKC. Het document is ook hier te lezen. Uitgelicht: de EKC kan voor herregistratie in het CHBB register … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2022

Het CHBB verhoogt de (her)registratietarieven met ingang van 1 januari 2022 met 2,0%. Bij aanvang van uw registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2022 € 156,06 exclusief BTW (188,83 incl. BTW) in rekening gebracht.

EKC basisopleiding en nascholing

EKC basisopleiding en nascholing Om je bij het CHBB te kunnen registreren in het EKC-register moet je de EKC basisopleiding met goed gevolg hebben afgerond. Voor de herregistratie dien je per 5 jaar 20 uur geaccrediteerde nascholing te hebben gevolgd. Nascholing kan fysiek, maar ook digitaal plaatsvinden. Hieronder tref je een aantal tips aan over … Lees meer

Intervisie Kaderregisters

In de afgelopen periode is gebleken dat de intervisie-eis bij herregistratie in de kaderregisters voor sommigen als ‘onduidelijk’ werd ervaren. Het CHBB heeft daarom een document opgesteld waarin intervisie en de kaders waarbinnen intervisie moet plaatsvinden nader worden omschreven. Hiermee hoopt het CHBB tegemoet te komen aan de vraag om verduidelijking van de intervisie-eis. Download … Lees meer

CHBB Coulanceregeling is herzien

Naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 heeft het CHBB vorig jaar een coulanceregeling in het leven geroepen waarmee huisartsen die zich willen herregistreren uitstel konden aanvragen. Deze regeling eindigt 31 januari 2021. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende de huisarts een aanvraag te sturen naar het CHBB. Het CHBB bestuur heeft op 19 … Lees meer