Het CHBB zal vanwege de coronacrisis coulanter omgaan met de herregistraties. Wanneer u zich tussen 1 maart 2020 en 31 oktober 2020 moet herregisteren in het CHBB register, krijgt u hier een jaar extra de tijd voor. Bijvoorbeeld: uw registratie verloopt op 17 juni 2020, dan heeft u tot 17 juni 2021 te tijd om de benodigde herregistratiepunten te behalen. Wilt u van dit uitstel gebruik maken dan kunt u een verzoek indienen via info@chbb.nl.

Het CHBB zal eind oktober 2020 bezien of deze termijn aangepast dient te worden. Voor vragen kunt u altijd terecht bij ons via info@chbb.nl