EKC-register (her)registratie

Om je in het CHBB EKC-register te kunnen registeren dien je een door NHG en LHV erkende opleiding tot Erkend Kwaliteitsconsulent met goed gevolg te hebben afgerond. Vervolgens heb je 5 jaar de tijd om je voor te bereiden op je herregistratie. Voor de herregistratie dien je binnen 5 jaar:

  • 40 uur aantoonbaar betrokken te zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep (het begeleiden van toetsgroepen valt hieronder)
  • tenminste 20 uur (dus 20 punten) relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied te hebben gevolgd (het opnieuw volgen van de basisopleiding geldt niet als nascholing)