Tijdig indienen aanvraag uitstel herregistratie i.v.m. COVID-19

Het CHBB verlengt de COVID-19 coulanceregeling t/m 31 januari 2021. Dat wil zeggen dat wanneer uw registratie verloopt in de periode maart 2020 t/m januari 2021, het CHBB u een jaar uitstel voor de herregistratie verleent.

Dit uitstel is alleen van toepassing wanneer u vanwege COVID-19 niet voldoende punten heeft kunnen behalen voor een herregistratie (bijvoorbeeld i.v.m. bijeenkomsten die geen doorgang hebben gevonden). In de komende periode zal het CHBB zich beraden over de impact van COVID-19 op de herregistraties en zal het CHBB de regeling mogelijk aanpassen.

LET OP: Indien u vanwege COVID-19 niet in staat bent om de benodigde punten voor de herregistratie te behalen dient u contact op te nemen met het CHBB om uitstel aan te vragen. Dit kan via info@chbb.nl. Uitstel wordt alleen verleend wanneer deze tijdig (voorafgaande aan de einddatum van uw registratie) en voorzien van een duidelijke motivatie door u bij ons is aangevraagd. Hiermee houden we zicht op alle (her)registraties en kunnen we de impact van COVID-19 monitoren en de juiste maatregelen nemen.