Update 1 maart 2022: Coulanceregeling Corona

Het CHBB bestuur heeft als volgt besloten:

De periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2022 is vanwege corona (en alle bijbehorende maatregelen) aangemerkt als een periode waarin het lastiger is geweest voor huisartsen om voldoende punten te kunnen halen voor de CHBB herregistratie.

Het bestuur gaat er gezien de huidige situatie vanuit dat vanaf 1 maart 2022 er weer voldoende mogelijkheden zijn om (online) herregistratie activiteiten op te pakken.

Wij hanteren de coulanceregeling de komende periode als volgt:

  • Valt de gehele periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2022 in jouw herregistratie periode dan krijg je (indien nodig) een lastenvermindering van 30%.
  • Vallen er van de periode  1 maart 2020 t/m 28 februari 2022, 13 t/m 24 maanden in jouw herregistratie periode dan krijg je (indien nodig) een lastenvermindering van 30%.
  • Vallen er van de periode  1 maart 2020 t/m 28 februari 2022, 1 t/m 12 maanden in jouw herregistratie periode dan krijg je (indien nodig) een lastenvermindering van 20%.

Voorbeelden:

  • Je moet  je per 1 mei 2022 herregistreren, dan valt de gehele coronaperiode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2022 in jouw herregistratie periode en krijg je een lastenvermindering van 30%.
  • Je moet je per 1 mei 2026 herregistreren, dan valt de coronaperiode 1 mei 2021 t/m 28 februari 2022 in jouw herregistratie periode. Dat zijn 10 maanden en krijg je een lastenvermindering van 20%.

Bij de beoordeling van jouw dossier zullen we hier rekening mee houden. Let erop dat in jouw dossier nog wel de “normale” eisen vermeld staan. Dit kunnen wij helaas niet aanpassen. Je moet zelf even in de gaten houden dat je voldoende punten opvoert. Hieronder staan alle lastenverminderingen uitgewerkt. Heb je vragen over deze regeling dan kan je het beste contact met ons opnemen via info@chbb.nl.

Corona coulance regeling