Links

Algemeen

ABC1
Het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) is het accreditatiebureau voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

KNMG
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging

LHV Academie

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG-Kaderopleidingen

NHG-Expertgroepen

Beweegkader
Landelijke expertgroep van kaderhuisartsen bewegingsapparaat

BOHAG
Beleid en Beheer Huisartsen Advies Groep

CAHAG
COPD & Astma Huisartsen Advies Groep

Coaches voor Medici
Een netwerk van coaches voor medische professionals

DIHAG
Diabetes Huisartsen Adviesgroep

Expertgroep Echografie
HAweb groep, toegankelijk voor LHV en NHG leden

HartVaatHAG
Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep

Huisartsen Advies Groep Geestelijke Gezondheidszorg
PsyHAG is het netwerk van kaderhuisartsen GGZ. Deze huisartsen hebben een specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten binnen de huisartsgeneeskunde.

Laego
Expertgroep kaderhuisartsen ouderengeneeskunde

PalHAG
De Palliatieve Zorg Huisartsen Advies Groep

SeksHAG
NHG-Expertgroep SOA HIV en Seksualiteit

SpoedHAG
Stichting Spoedzorg Huisartsen Advies Groep 

UgynHAG
NHG-Expertgroep Urogynaecologie