Nieuw register aanvragen

Het CHBB kan nieuwe registers instellen. Dit kan gebeuren:

  • op verzoek van de LHV of het NHG;
  • op verzoek van door de LHV en het NHG erkende categorale verenigingen, stichtingen, expertgroepen, werkgroepen of commissies;
  • op eigen initiatief van het CHBB.

Specifieke eisen formuleren

In alle gevallen moet de noodzaak en wenselijkheid van het register worden aangetoond (zie toetsingskader en uitvoeringsregeling. De aanvragende partij formuleert, met behulp van het aanvraagformulier en in overleg met de ambtelijk secretaris van het CHBB, de specifieke eisen voor inschrijving en hernieuwing van de inschrijving en legt deze voor aan het CHBB.

Goedkeuring

Na goedkeuring door het CHBB moet de instelling van een register bestuurlijk worden goedgekeurd door het NHG en de LHV. Deze procedure neemt in totaal ongeveer een half jaar in beslag.

Contact

Indien je van mening bent dat het wenselijk is een nieuw register in het leven te roepen, kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het CHBB via info@chbb.nl of via telefoonnummer (088) 50 65 775.