Intervisie Kaderregisters

In de afgelopen periode is gebleken dat de intervisie-eis bij herregistratie in de kaderregisters voor sommigen als ‘onduidelijk’ werd ervaren. Het CHBB heeft daarom een document opgesteld waarin intervisie en de kaders waarbinnen intervisie moet plaatsvinden nader worden omschreven. Hiermee hoopt het CHBB tegemoet te komen aan de vraag om verduidelijking van de intervisie-eis. Download … Lees meer

CHBB Coulanceregeling is herzien

Naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 heeft het CHBB vorig jaar een coulanceregeling in het leven geroepen waarmee huisartsen die zich willen herregistreren uitstel konden aanvragen. Deze regeling eindigt 31 januari 2021. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende de huisarts een aanvraag te sturen naar het CHBB. Het CHBB bestuur heeft op 19 … Lees meer

Prijsindexatie per 1 januari 2021

Het CHBB verhoogt de leges met ingang van 1 januari 2021 met 2,0%. Voor behandeling van een verzoek tot registratie of herregistratie wordt per 1 januari 2021 € 153,00 exclusief btw (185,13 incl. btw) in rekening gebracht.

Tijdig indienen aanvraag uitstel herregistratie i.v.m. COVID-19

Het CHBB verlengt de COVID-19 coulanceregeling t/m 31 januari 2021. Dat wil zeggen dat wanneer uw registratie verloopt in de periode maart 2020 t/m januari 2021, het CHBB u een jaar uitstel voor de herregistratie verleent. Dit uitstel is alleen van toepassing wanneer u vanwege COVID-19 niet voldoende punten heeft kunnen behalen voor een herregistratie … Lees meer

EKC-register (her)registratie

Om je in het CHBB EKC-register te kunnen registeren dien je een door NHG en LHV erkende opleiding tot Erkend Kwaliteitsconsulent met goed gevolg te hebben afgerond. Vervolgens heb je 5 jaar de tijd om je voor te bereiden op je herregistratie. Voor de herregistratie dien je binnen 5 jaar: 40 uur aantoonbaar betrokken te … Lees meer

Tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Het CHBB zal vanwege de coronacrisis coulanter omgaan met de herregistraties. Wanneer u zich tussen 1 maart 2020 en 31 augustus moet herregisteren in het CHBB register, krijgt u hier een jaar extra de tijd voor. Bijvoorbeeld: uw registratie verloopt op 17 juni 2020, dan heeft u tot 17 juni 2021 te tijd om de … Lees meer

CHBB-website vernieuwd

Met de vernieuwde CHBB-website, vanaf vandaag beschikbaar, wordt registreren en het doorzoeken van registers simpeler. De belangrijkste wijzigingen zijn: een vernieuwd registratieformulier is nu ondergebracht in GAIA; en de vernieuwde zoekfunctie voor de registers is gekoppeld aan PE-Online. Nieuwe aanvragen tot inschrijving worden vanaf nu ingediend via een formulier in GAIA. Omdat uw dossier al … Lees meer

CHBB-Register Echografie

Huisartsen die staan ingeschreven in het CHBB-register Echografie ontvangen deze week een brief namens het bestuur van het CHBB over de dreigende sluiting van dit register. Ondanks verwoede pogingen de afgelopen jaren een goed functionerende expertgroep te krijgen, is dit nog niet gelukt. Om de echografisch bekwame huisartsen samen te brengen en dit probleem op … Lees meer

Regelgeving ‘Intervisie en begeleide intervisie’

Onder huisartsen blijkt onduidelijkheid te zijn over de eisen die aan intervisie en intervisiegroepen worden gesteld. Accreditatie Bureau Cluster-1 heeft hier recent regels over opgesteld. Aangezien de vragen ook regelmatig bij het bureau van het CHBB binnenkomen, willen wij deze informatie graag met u delen: Download regelgeving intervisie ABC1.