Regelgeving ‘Intervisie en begeleide intervisie’

Onder huisartsen blijkt onduidelijkheid te zijn over de eisen die aan intervisie en intervisiegroepen worden gesteld. Accreditatie Bureau Cluster-1 heeft hier recent regels over opgesteld. Aangezien de vragen ook regelmatig bij het bureau van het CHBB binnenkomen, willen wij deze informatie graag met u delen: Download regelgeving intervisie ABC1.