CHBB Coulanceregeling is herzien

Naar aanleiding van de situatie rondom COVID-19 heeft het CHBB vorig jaar een coulanceregeling in het leven geroepen waarmee huisartsen die zich willen herregistreren uitstel konden aanvragen. Deze regeling eindigt 31 januari 2021. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende de huisarts een aanvraag te sturen naar het CHBB.

Het CHBB bestuur heeft op 19 januari 2021 deze regeling als volgt herzien:

Huisartsen die zich (hebben) moeten herregistreren in de periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2021 krijgen een lastenvermindering van 20%. Om van deze regeling gebruik te maken verzoeken wij u om een email te sturen naar info@chbb.nl, zodat wij weten dat we uw dossier met deze coulanceregeling moeten beoordelen. Deze regeling geldt voor alle CHBB registers.

Indien u reeds uitstel heeft aangevraagd, kan dit op verzoek worden omgezet naar de lastenvermindering van 20%. Hiervoor kunt u eveneens contact opnemen met het CHBB via info@chbb.nl.

Vanaf 1 maart 2021 zullen weer de gewoonlijke herregistratie-eisen weer worden toegepast.

De lastenvermindering voor u op een rijtje:

 1. Deskundigheidsbevordering:
  • Nascholing: 16 uur (i.p.v. 20 uur)
  • Intervisie: 16 uur (i.p.v. 20 uur)
 2. Werkzaamheid Kaderhuisarts en EKC: 32 uur (i.p.v. 40 uur)
 3. Werkzaamheid Bijzonder aanbod:
  • Echografie: 200 echografische consulten (i.p.v. 250)
  • Justitiële huisartsenzorg: 1 dagdeel per 4 jaar (i.p.v. 1 dagdeel per 5 jaar)
  • Oogheelkunde: 160 oogheelkundige consulten (i.p.v. 200)
  • Reizigersadvisering: 40 reizigersadvies consulten (i.p.v. 50)
  • Verloskunde: 40 zorggevallen (i.p.v. 50)

De regeling is in PDF formaat hier te downloaden, zodat u deze kunt delen met andere belanghebbenden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard kunt u altijd met vragen bij ons terecht via info@chbb.nl.