Register Kaderhuisarts Beleid en Beheer

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van de Kaderopleiding Beleid en Beheer (klik hier voor de opleidingen)

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op dit vakgebied
  • 20 uur geaccrediteerde intervisie per 5 jaar met collega kaderhuisartsen (lees hier de verduidelijking van de intervisie-eisen)
  • 40 uur per 5 jaar werkzaam als zodanig

Werkwijze

U kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. U kunt in GAIA documenten uploaden, zoals uw diploma en een portfolio. Ook kunt u nascholing toevoegen vanuit uw huisartsendossier.

Toekenning

Wij nemen uw aanvraag na ontvangst in behandeling. U ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij u nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren u zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

U betaalt bij aanvang van uw registratie of herregistratie kosten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Lees hier meer over: registreren en herregistreren.

Overige informatie

U kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.