Register Reizigersadvisering

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van een basisopleiding (klik hier voor de opleidingen)

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op het gebied van reizigersadvisering
  • 50 reizigersadvies-consulten per 5 jaar  
  • op de pagina Herregistreren staan een aantal praktische tips t.b.v. de herregistratie

Werkwijze

Je kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. Je kunt in GAIA documenten uploaden, zoals je diploma en een portfolio. Ook kunt je nascholing toevoegen vanuit je huisartsendossier in GAIA. Wanneer je met het portfolio aantoont dat je 50 reizigersadvies-consulten hebt verricht, dan dien je deze geanonimiseerd aan te leveren.

Toekenning

Wij nemen je aanvraag na ontvangst in behandeling. Je ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij je nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren je zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

Je betaalt bij aanvang van jouw registratie of herregistratie kosten. Lees hier meer over bij: registreren en herregistreren.

Overige informatie

Je kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.