Register Echografie

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van een basisopleiding (klik hier voor de opleidingen)

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op het gebied van echografie
  • 250 echografische onderzoeken per 5 jaar op het gebied van abdominale echografie en/of obstetrische echografie tot de 12e week

Werkwijze

Je kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. Je kunt in GAIA documenten uploaden, zoals een diploma en een portfolio. Ook kun je nascholing toevoegen vanuit je huisartsendossier. Wanneer je met het portfolio aantoont dat je 250 echografische onderzoeken hebt verricht, dan dien je deze geanonimiseerd aan te leveren.

Toekenning

Wij nemen je aanvraag na ontvangst in behandeling. Je ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij je nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren je zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

Je betaalt bij aanvang van uw registratie of herregistratie kosten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Lees hier meer over: registreren en herregistreren.

Overige informatie

Je kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.