Register Justitiële Huisartsenzorg

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van een basisopleiding (klik hier voor de opleidingen)

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op het gebied van de Justitiële Geneeskunde
  • gemiddeld één dagdeel per week gerekend over 5 jaar werkzaam in de hoedanigheid van Justitieel Geneeskundig Huisarts

Werkwijze

U kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. U kunt in GAIA documenten uploaden, zoals uw diploma en een portfolio. Ook kunt u nascholing toevoegen vanuit uw huisartsendossier. Uw werkzaamheid kunt u aantonen met een portfolio (geanonimiseerd) of met een verklaring van uw werkgever.

Toekenning

Wij nemen uw aanvraag na ontvangst in behandeling. U ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij u nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren u zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

U betaalt bij aanvang van uw registratie of herregistratie kosten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Lees hier meer over: registreren en herregistreren.

Overige informatie

U kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.