Register Verloskunde

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van de basisopleiding. De basisopleiding wordt niet meer gegeven, neem contact op met het CHBB om te zien of je je nog kunt registreren.

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op het gebied van verloskunde
  • 50 zorggevallen begeleiden per 5 jaar. Onder zorggeval wordt verstaan, de begeleiding van een vrouw gedurende de hele zwangerschap en (indien mogelijk) tijdens en direct na de bevalling. Regelmatig komt het immers voor dat de zwangere vrouw uiteindelijk niet thuis bevalt. Deze zorggevallen tellen mee, doch hierbij moet worden aangetekend dat de huisarts de partus die door een ander wordt gedaan, indien mogelijk, wel dient te volgen. Verder dient de huisarts voor een goede verslaglegging van de zwangerschap en een goede overdracht en waarneemregeling te zorgen indien de huisarts niet aanwezig kan zijn.
  • op de pagina Herregistreren staan een aantal praktische tips t.b.v. de herregistratie

Werkwijze

Je kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. Je kunt in GAIA documenten uploaden, zoals je diploma en een portfolio. Ook kun je nascholing toevoegen vanuit je huisartsendossier in GAIA. Wanneer je met het portfolio aantoont dat je 50 zorggevallen hebt begeleid, dan dien je deze geanonimiseerd aan te leveren.

Toekenning

Wij nemen je aanvraag na ontvangst in behandeling. Je ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij je nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren je zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

Je betaalt bij aanvang van jouw registratie of herregistratie kosten. Lees hier meer over bij: registreren en herregistreren.

Overige informatie

Je kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.