Register Verloskunde

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van een basisopleiding. De basisopleiding wordt niet meer gegeven, neem contact op met het CHBB om te zien of u zich nog kunt registreren.

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op het gebied van verloskunde
  • 50 zorggevallen begeleiden per 5 jaar. Onder zorggeval wordt verstaan, de begeleiding van een vrouw gedurende de hele zwangerschap en (indien mogelijk) tijdens en direct na de bevalling. Regelmatig komt het immers voor dat de zwangere vrouw uiteindelijk niet thuis bevalt. Deze zorggevallen tellen mee, doch hierbij moet worden aangetekend dat de huisarts de partus die door een ander wordt gedaan, indien mogelijk, wel dient te volgen. Verder dient de huisarts voor een goede verslaglegging van de zwangerschap en een goede overdracht en waarneemregeling te zorgen indien de huisarts niet aanwezig kan zijn.

Werkwijze

U kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. U kunt in GAIA documenten uploaden, zoals uw diploma en een portfolio. Ook kunt u nascholing toevoegen vanuit uw huisartsendossier. Wanneer u met het portfolio aantoont dat u 50 zorggevallen heeft begeleid, dan dient u deze geanonimiseerd aan te leveren.

Toekenning

Wij nemen uw aanvraag na ontvangst in behandeling. U ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij u nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren u zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

U betaalt bij aanvang van uw registratie of herregistratie kosten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Lees hier meer over: registreren en herregistreren.

Overige informatie

U kunt meer lezen over de oprichting van het register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving. Download deze hier.