Reizigersadvisering

Opleiding reizigersadvisering Algemeen (WHIG-werkgroep Reizigersadvisering)

De introductiecursus, registratie en (her-)registratie bij het CHBB

Voor registratie voldoet het om een van de bestaande introductiecursussen te volgen. Registratie volgt dan aansluitend op de cursus, die daarin begeleidt.
Voor herregistratie voldoet het om deel te nemen aan 4 uur onderwijs per jaar. Deelname aan een RATO helpt om hier gemakkelijk aan te voldoen.
Heb je na 5 jaar niet voldaan aan de herregistratie-eisen dan is het zinnig de introductie cursus weer te doen. Een betere opfriscursus is er niet.

Informatie over de bestaande tweedaagse introductiecursussen

a.    Health Education
b.    NSPOH
c.    Travelalert

De praktijk/protocol reizigersadvisering

Belangrijk is dat de praktijkvoering ingericht wordt voor reizigersadvisering. Hiervoor heeft de Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg (WHIG) in samenwerking met het NHG een praktijkwijzer/protocol gemaakt. Dit leest als een kookboek en is cruciaal voor goed reizigersadvies in uw praktijk.
De Wordversies zijn bijgevoegd om te kunnen knippen voor eigen gebruik.

Protocol reizigersadvisering WHIG definitief  (pdf)
Protocol reizigersadvisering WHIG versie definitief 070717 (word versie)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen definitief (pdf)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen versie definitief 070717 (word versie)


LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) Kwaliteitsregister & Certificering opleidingen reizigersadvisering

Sinds 2005 kunnen artsen die aan de voorwaarden voor registratie voldoen zich laten registreren als reizigersgeneeskundig huisarts in het Kwaliteitsregister van het LCR.
De voorwaarden voor die (her-)registratie bij de LCR zijn vastgesteld door het LCR. Het LCR verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering.
Voor herregistratie bij de LCR is 8 uur nascholing vereist; bij het CHBB 4 uur.
Registratie bij het CHBB betreft vooral de bekwaamheid van de huisarts (en indirect de praktijk) maar geeft geen recht op de status vaccinatiebureau (en dus bevoegdheid voor gele koorts vaccinatie + stempel ).
De LCR accrediteert in feite huisarts + de praktijk.
In de praktijk doen zich weinig problemen voor, omdat minder dan 20% van de consulten gele koorts vaccinatie vereist.

Rol van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg

De WHIG is een werkgroep van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) maar ook van het NHG. Voor het CHBB is de WHIG de werkgroep die de kwaliteit van de reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk tot haar kernactiviteiten rekent.

De WHIG beheert RATO’s in samenwerking met Health Education, wat de meest effectieve, goedkope nascholing is van huisartsen voor huisartsen. Dit voorziet samen met het aanbod van Travel Alert en NSPOH in een ruim nascholingsaanbod.

De WHIG organiseert jaarlijks een geaccrediteerd congres om ervaring uit te wisselen en voor de promotie van reizigersadvies.

Waarom is reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk nuttig?

Kennis van medische aspecten van reizen helpt niet alleen je patiënten bij hun vertrek te goed te adviseren, maar je bent als huisarts dan ook beter geëquipeerd, wanneer patiënten ziek terug komen.
Veel mensen gaan nog ongevaccineerd op vakantie, vaak omdat het teveel gedoe is om naar de GGD te gaan of uit zuinigheid. Bij de huisarts is het gratis bij een aanvullende verzekering en zo niet in elk geval goedkoper.
Dat is een groot goed, maar het vereist wel een goede dekking van praktijken, die aan reizigersadvisering doen. Het is effectieve preventie.
De Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg heeft een commissie van huisartsen, die de kwaliteit wil borgen van de reizigersadvisering door de huisarts.
Klik hier voor de algemene pagina op de WHIG-website en voor pagina’s over:

1. Opleiding, registratie en praktijkvoering
2. Het protocol reizigersadvisering
3. Het Reizigers Advies en Toets Overleg

Leden van Werkgroep Reizigersadvisering in de WHIG

Maarten Borg (voorzitter), Harry Mooren (auteur praktijkwijzer), Wim Heres (RATO), Cees Sluijmer (lid van de Brede Werkgroep van de LCR), Leon van Groenendaal (vz WHIG), Pieter van den Hombergh (website)

Basismodule Reizigersadvisering voor huisartsen (NSPOH)

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts TravelAlert

Basisopleiding Reizigersgeneeskundig huisarts Health Education