Register Erkend Kwaliteitsconsulent

Eis Registratie:

  • Succesvolle afronding van een basisopleiding (klik hier voor de opleidingen)
  • Ben je al Kaderhuisarts? Dan mag je ook de verkorte basisopleiding volgen.

Eisen Herregistratie

  • 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing per 5 jaar op dit vakgebied (klik hier voor de nascholingen) (voor deelname aan gestructureerde intervisie-bijeenkomsten met andere EKC-en, waarbij ervaringen worden gedeeld en casuïstiek wordt besproken mogen maximaal 10 punten intervisie in een periode van 5 jaar worden opgevoerd).
  • 40 uur per 5 jaar aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep: in de vorm van het begeleiden van toetsgroepen of andere activiteiten. Toetsgroepen die je hebt begeleid kun je vanuit je reguliere GAIA dossier overhalen. Behaal je daarmee al 40 punten dan volstaat dat. Door een portfolio toe te voegen kun je overige kwaliteitsbevorderende activiteiten beschrijven.
  • op de pagina Herregistreren staan een aantal praktische tips t.b.v. de herregistratie

Werkwijze

Je kunt via GAIA een aanvraag tot (her)registratie indienen. Volg daarvoor deze link. Je kunt in GAIA documenten uploaden, zoals een certificaat van jouw basisopleiding of nascholing en portfolio met jouw werkzaamheden. Ook kun je nascholing toevoegen vanuit jouw huisartsendossier in GAIA.

Toekenning

Wij nemen je aanvraag na ontvangst in behandeling. Je ontvangt via GAIA een bericht over het wel of niet toekennen van een (her)registratie. Soms stellen wij je nog een extra vraag wanneer iets niet duidelijk is. Wij informeren je zo snel mogelijk over ons besluit met een maximale wachttijd van 3 maanden.

Kosten

Je betaalt bij aanvang van jouw registratie of herregistratie kosten. Lees hier meer over bij: registreren en herregistreren.

Overige informatie

Meer lezen:

  • over de oprichting van het CHBB register, criteria en inschrijving in de uitgebreide registerbeschrijving.
  • over nascholing en werkzaamheden in het document opgesteld door het NHG.

Uitzonderingen

  • In de carrière van een EKC mag eenmalig en alleen met gegronde redenen opnieuw de 2-daagse basisopleiding worden gedaan i.p.v. te voldoen aan de herregistratie-eisen.
  • In de carrière van een EKC die ook kaderhuisarts is mag eenmalig en alleen met gegronde redenen opnieuw de verkorte basisopleiding worden gedaan i.p.v. te voldoen aan de herregistratie-eisen.

Dit kan alleen wanneer dit in overleg met het CHBB is kortgesloten voor aanvang van de opleiding (info@chbb.nl).